Oftalmologia pediàtrica

La visió es forma durant els primers anys de vida i s’arriba al nivell màxim d’agudesa visual cap als 6 o 7 anys, per la qual cosa és molt important descartar abans d’aquesta edat qualsevol problema que pugui limitar la bona funció visual, ja que podria provocar una limitació permanent (ull dropo o ambliopia).
Recomanem una primera exploració cap als 4 anys, o abans (en qualsevol edat) si hi ha algun problema evident, que molts cops detecten els pediatres.